Manifest

Manifest assemblea alumnes de la Escola superior de Art i Disseny Llotja

L’Assemblea d’alumnes de l’escola Llotja ens posicionem totalment en contra de
l’atac constant que estàn sofrint la nostra escola, l’art i la cultura en general.

Des de fa uns anys estem veient com la nostra escola i l’educació artística en
general estàn patint un greu procés de banalització i desprestigi que ens ha
portat a una situació actual insostenible.

Després del tancament de l’edifici històric de la Llotja al carrer Avinyó
-edifici que actualment està en ple procés de privatització- i el trasllat del
Conservatori de les Arts del Llibre des de la seu al carrer Hospital al lloc on
ara ens trobem -deixant la gestió de l’antiga seu en mans privades-, ens trobem
al davant d’un altre atac directe a les arts i l’educació pública: el Districte
de Sant Andreu vol enderrocar part de l’escola per construir-hi un equipament
esportiu públic municipal.

Volem aclarir que l’assemblea d’estudiants està a favor de la construcció
d’aquests equipaments públics per al barri, però volem que es facin en un altre
lloc que no impliqui l’enderroc d’unes instal·lacions úniques a Catalunya,
referència a nivell internacional, i públiques. No entenem com es pretén tirar
per terra tota una inversió feta fa menys de 15 anys i que està en ple
funcionament, donant servei a una escola de més de 1.500 alumnes i 240 anys de
trajectòria.

Des d’aquí volem deixar clar que farem tot el possible per aturar aquest procés
de malversament de fons públics i que lluitarem tant per la nostra escola, com
per la cultura i les arts en un moment tant delicat com el que estem vivint.

 


Manifiesto asamblea alumnos y alumnas de la Escuela superior de Arte y Diseño LLotja.

La Asamblea de alumnos y alumnas de la escuela Llotja nos posicionamos
totalmente en contra del ataque constante que están sufriendo nuestra escuela,
el arte, y la cultura en general.

Desde hace unos años estamos viendo como nuestra escuela y la educación
artística en general están sufriendo un grave proceso de banalización y
desprestigio que nos ha llevado a una situación actual insostenible.

Después del cierre del edificio histórico de la Llotja de la calle Avinyó
-edificio que actualmente está en pleno proceso de privatización- y el traslado
del Conservatorio de las Artes del Libro desde la sede de la calle Hospital al
emplazamiento actual -dejando la gestión de la antigua sede en manos privadas-,
nos encontramos ante otro ataque directo al arte y la educación pública: el
Distrito de Sant Andreu quiere demoler parte de la escuela para construir un
equipamiento deportivo público municipal.

Queremos aclarar que la asamblea de estudiantes está a favor de la construcción
de estos equipamientos públicos para el barrio, pero queremos que se hagan en un
otro emplazamiento que no implique la demolición de unas instalaciones únicas en
Catalunya, referencia a nivel internacional y públicas. No entendemos cómo se
pretende tirar por el suelo toda una inversión hecha hace menos de quince años y
que está en pleno funcionamiento, dando servicio a una escuela de más de 1.500
alumnos y 240 años de trayectoria.

Desde aquí queremos dejar claro que haremos todo lo posible para paralizar este
proceso de malversación de fondos públicos y que lucharemos tanto por nuestra
escuela como por la cultura y el arte en un momento tan delicado como el que
estamos viviendo.