Pla urbanístic

Projecte urbanístic

L’Ajuntament de Barcelona preveu dur a terme un pla urbanístic per construir uns equipaments esportius i una piscina d’estiu. La zona on es pretén dur a terme aquesta obra és als terrenys que actualment ocupa la Llotja Sant Andreu, concretament on es situen les naus d’escultura, il·lustració i còmic, així com l’entrada al centre, consergeria i la sala de professors.

El 2017 aquestes obres han d’estar finalitzades, però no existeix cap projecte aprovat de reubicació de les naus afectades. Això significa que els alumnes que actualment cursen aquests cicles quedarien en una situació precària. L’única proposta que ha rebut l’Escola Llotja de reubicació no esta ni tan sols plantejada formalment, i es tractaria en ocupar l’edifici abandonat annex en un termini de 5 a 10 anys.

Aquesta «solució» deixaria la seu en una situació crítica durant molts anys, així com afectaria el Banc d’Aliments, que actualment ocupa part del recinte nomenat. A més a més, la zona que ocuparia la nau d’escultura la situaria molt aprop dels veïns. Tenint en compte que són uns tallers que generen una gran contaminació acústica i mediambiental (fum, soroll de la maquinària, gasos varis, etc) no creiem que sigui bo situar-los davant del geriàtric del carrer camp del ferro ni del CRAE (Centres Residencials d’Acció Educativa, on atenen a nens i adolescents entre 3 i 18 anys).

El Ayuntamiento de Barcelona prevé llevar a cabo un plan urbanístico para construir unos equipamientos deportivos y una piscina de verano. La zona donde se pretende llevar a cabo esta obra es en los terrenos que actualmente ocupa la Llotja Sant Andreu, concretamente donde se sitúan las naves de escultura, ilustración y cómic, así como la entrada al centro, conserjería y la sala de profesores.

En 2017 estas obras deben estar finalizadas, pero no existe ningún proyecto aprobado de reubicación de las naves afectadas. Esto significa que los alumnos que actualmente cursan estos ciclos quedarían en una situación precaria. La única propuesta que ha recibido la Escola Llotja de reubicación no está ni siquiera planteada formalmente, y se trataría en ocupar el edificio abandonado anexo en un plazo de 5 a 10 años.

Esta «solución» dejaría la sede en una situación crítica durante muchos años, así como afectaría el Banco de Alimentos, que actualmente ocupa parte del recinto nombrado. Además, la zona que ocuparía la nave de escultura la situaría muy cerca de los vecinos. Teniendo en cuenta que son unos talleres que generan una gran contaminación acústica y medioambiental (humo, ruido de la maquinaria, gases varios, etc) no creemos que sea bueno situarlos frente al geriátrico de la calle campo del hierro ni del CRAE (Centros Residenciales de Acción Educativa, donde atienden a niños y adolescentes entre 3 y 18 años).

10614410_876526999026244_7175562242611335492_n

Plànol de la zona afectada senyalada en verd

7

Plafons explicatius del projecte

3

Aspecte del poliesportiu que es vol construir segons el projecte

12

Piscina d’estiu que es vol construir segons el projecte

 

Fotografies de les naus afectades

Durant els últims quinze anys s’han invertit molts diners en l’escola per poder habilitar espais òptims pels tallers. La nau d’escultura ha estat una de les més cares, i enderrocar-la, a part de repercutir negativament sobre el bon funcionament del curs, suposaria una gran malversació de fons públics.

Durante los últimos quince años se han invertido mucho dinero en la escuela para poder habilitar espacios óptimos para los talleres. La nave de escultura ha sido una de las más caras, y derribarla , aparte de repercutir negativamente en el buen funcionamiento del curso, supondría una gran malversación de fondos públicos.

7

Nau d’escultura que es vol enderrocar

14

Interior de la nau d’escultura

5

Forn industrial a forja

89

Pati actual de l’escola (esquerra) i pati que tindria (dreta)

 

Documentació referent al pla urbanístic
  • Comunicat ajuntament: B1131 COMUNICATS
  • 16/10/2014 – BOE referent al concurs d’arquitectes amb la finalitat de dur a terme el nou pla urbanístic d’equipaments municipals BOE-B-2014-36300
  • 9/10/2014 – Anunci del projecte de concursos i bases de participació BIM/SA 2014-OJS194-343393-es
  • 5/2/2015 – Resolució de BIM/SA (Barcelona d’Infraestructures Municipals,SA) referent a la selecció de projectes 203 1215 102-ASel harm