Què està passant a la Llotja?

CATALÀ

Al 2009, CiU primet als veïns del districte de Sant Andreu al seu programa electoral la creació del nou Equipament Esportiu Camp del Ferro, format per un equipament poliesportiu amb dos pavellons de tipus PAV-3 i un pavelló de tipus PAV-2, una piscina d’estiu, així com la habilitació d’un nou carrer entre Pare Manyanet i el carrer Camp del Ferro.

No és fins el 9 d’octubre de 2014 que s’anuncia el concurs de projectes. El 16 d’octubre de 2014 es publica al BOE les bases concretes del concurs, així com un pressupost base de licitació (106 500,30 EUR (IVA exclòs) i el valor estimat del contracte (860 885,44 EUR (IVA exclòs).

El 5 de febrer de 2015 es va publicar un llistat amb els 10 equips d’arquitectes seleccionats al concurs; cada candidatura seleccionada rebrà una remuneració de 2000 euros i el guanyador de 3000. Finalment, el dia 15 de maig de 2015 surt a la llum el projecte guanyador.

Tota aquesta informació transcendeix a l’alumnat a través de fonts diverses (professorat, direcció), però veient que la informació arriba caòticament i de forma esporàdica, es crea una assemblea per investigar i mobilitzar-nos per compte propi. El dia 13 de maig comença l’okupació de la Llotja de Sant Andreu, que es manté a dia d’avui.

El dia 15 de maig, divendres, un grup d’alumnes i professorat assistim a l’entrega de premis i presentació del projecte definitiu que afecta als terrenys on es situa la Llotja seu de Sant Andreu. Hores més tard, aquest mateix dia, Manel Blasco, del Consorci d’Educació s’acosta al centre per fer una presentació del projecte pretenent que aturem la mobilització. Queda vist que les solucions que proposa no són viables ja que no contemplen les necessitats reals de l’escola i si es duguessin a terme significarien una pèrdua en qualitat educativa.

+INFORMACIÓ A L’APARTAT «Pla Urbanístic»

 


CASTELLANO

En 2009, CiU promete a los vecinos del distrito de Sant Andreu en su programa electoral la creación del nuevo Equipament Esportiu Camp del Ferro, formado por un equipamiento polideportivo con dos pabellones de tipo PAV-3 y un pabellón de tipo PAV-2, además de una piscina de verano, así como la habilitación de una nueva calle entre carrer Pare Manyanet y carrer Camp del Ferro.

No es hasta el 9 de octubre de 2014 que se anuncia el concurso de proyectos. El 16 de octubre de 2014 se publican en el BOE las bases concretas del concurso así como un presupuesto base de licitación (106 500,30 EUR (IVA excluido) y el valor estimado del contrato (860 885,44 EUR (IVA excluido).

El 5 de febrero de 2015 se publicó una lista con los 10 equipos de arquitectos seleccionados en el concurso; cada candidatura seleccionada recibirá una remuneración de 2000 euros y el ganador uno de 3000. Finalmente, el día 15 de mayo de 2015 sale a la luz el proyecto ganador.

Toda esta información ha trascendido a lxs alumnxs a través de muy diferentes fuentes (profesorado, dirección), pero viendo que la información llega caóticamente y de forma esporádica, se crea una asamblea para investigar y movilizarnos por nuestra cuenta. El día 13 de mayo comienza la okupación de la Llotja de Sant Andreu, que se mantiene a día de hoy.

El día 15 de mayo, viernes, un grupo de alumnos y profesores asistimos a la entrega de premios y presentación del proyecto definitivo que afecta al terreno donde se sitúa la Llotja (sede Sant Andreu). Horas más tarde, ese mismo día, Manel Blasco, del Consorci d’Educació se acerca al centro para hacer una presentación del proyecto pretendiendo que paremos la movilización. Se evidencia que las soluciones que propone no son viables ya que no contemplan las necesidades reales de la escuela y si se llevasen finalmente a cabo supondrían una pérdida en calidad educativa.

+INFORMACIÓN EN EL APARTADO «Pla urbanístic»